ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

Studenter i FRIC

Denne måneden har vi en praksiselev i FRIC! Frederik går på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Tiller videregående skole i Trondheim, og skal som en del av…

Les mer
541a7864