ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et svar…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen, rådgivningsbransjen og…
I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og publikasjoner utgitt av FRIC. I tillegg er…

Ny kunnskap om rombranner…

I 2015 ble to storskala forsøk med krysslaminert tre (KLT) gjennomført ved RISE Fire Research som en del av en risikovurdering av de planlagte Moholt 50|50 studentleilighetene i…

Les mer
541a7864