ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

Konferansepresentasjoner

Denne uken deltar vi på konferansen 13th International Symposium on Fire Safety Science, med flere bidrag fra FRIC! Her er titlene på arbeidet som presenteres, med linker til hvor du…

Les mer
541a7864