ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

FRIC WEBINAR: SMOLDERING

Welcome to FRIC webinar on smoldering! Smoldering fires are fires without flames. They can be hard both to detect and to extinguish. Smoldering fire is a slow exothermic reaction where fuel…

Les mer
541a7864