ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

Branntester utført av…

Her er noen bilder og informasjon fra branntestaktiviteter til to masterstudenter i FRIC.    Til venstre ser du bilder fra småskala materialtester, utført av Mats…

Les mer
541a7864