ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

FRIC Webinar: Veileder for…

Velkommen til åpent FRIC webinar! Eldre tredører er ofte et svakt ledd når det gjelder brannsikkerheten i bygårder og leilighetsbygg. FRIC har nå laget en…

Les mer
541a7864