ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og publikasjoner utgitt av FRIC. I tillegg…

Forskningskonferanse 20…

Forskningskonferanse 20 April 2023 En del av midlene som ble tildelt gjennom «Det store brannløftet» anvendes på forskning. Den 20 april ble det derfor arrangert en…

Les mer
541a7864