Nytt ForskNingssenter

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

- Trygt å bruke massivtre i…

I to artikler i bygg.no og brennaktuelt.no, uttaler Polyseam seg om brannegenskaper i massivtre. Uttalelsene inneholder så graverende feil og skaper så mye usikkerhet at vi ser…

Les mer
541a7864