ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og publikasjoner utgitt av FRIC.

Samarbeid med Brandforsk

Tidligere i år signerte vi i FRIC en samarbeidsavtale (på engelsk: memorandum of understanding) med den svenske Innsamlingsstiftelsen Brandforsk. Vi er veldig glade for at vi skal…

Les mer
541a7864