ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et svar…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen, rådgivningsbransjen og…
I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og publikasjoner utgitt av FRIC. I tillegg er…

PhD stilling hos FRIC

FRIC har en ledig PhD-stilling innen Brannsikkerhet og brannutvikling i bygninger med trekonstruksjoner! Trevirke kan brukes som konstruksjonsmateriale i både små og store bygg og…

Les mer
541a7864