ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og alle publikasjoner utgitt av FRIC. I…

Ny FRIC rapport!

FRIC rapporten "Analyse av brann i kommunalt boligbygg i Bergen 7. august 2021" er nå publisert og kan lastes ned her: https://fric.no/publikasjoner. Resultatene fra rapporten vil…

Les mer
541a7864