ForskNing og innovasjon for brannsikkerhet

VI JOBBER FOR Å ØKE BRANNSIKKERHETEN
OG GJØRE DIN HVERDAG TRYGGERE

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og…
FRIC har partnere fra akademia, myndigheter, brannvesen,…
De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle…

Trekonstruksjoner og…

I Arbeidspakke 3 pågår et prosjekt der målet er å utarbeide en veileder for brannprosjektering av trekonstruksjoner i Brannklasse 3 i henhold til veiledningen til…

Les mer
541a7864