Byggetekniske løsninger og prosjektering

Byggetekniske løsninger og prosjektering

Denne arbeidspakken omhandler hvordan man kan forhindre antennelse, utvikling og spredning av brann i bygninger med fokus på nye byggematerialer og produkter, samt nye anvendelsesområder for eksisterende produkter. Aktivitetene vil øke kunnskapen om risikoene som disse komponentene medfører og hvordan man redusere risikoen. Nødvendige metoder og verktøy vil bli etablert basert på den nye kunnskapen, og innovative løsninger og produkter for brannsikre bygninger realisert. 

Arbeidspakken består av tre prosjekter:

 

Prosjekt 3.1 - Innovative byggeprodukter

I dette prosjektet studeres konstruksjonsmaterialers og produkters innvirkning på brannsikkerheten i bygninger, og hvordan eksperimentelle og teoretiske metoder kan brukes for å vurdere denne innvirkningen. Isolasjonsmaterialer oppfører seg ulikt i branner, og et system for å skille mellom dem er nødvendig for å muliggjøre brannsikker bruk av ulike materialer. Prosjektet skal også utvikle dokumenterte detaljløsninger der brennbare materialer og produkter blir integrert i konstruksjonsoppbygningen samtidig som det nødvendige brannsikkerhetsnivået opprettholdes. Å kombinere trekonstruksjoner med brennbart tre- eller cellulosefiberisolasjon er av stor interesse for å oppnå mer miljøvennlige bygninger. Brannsikkerhetsaspektet av dette vil bli undersøkt og detaljløsninger med nødvendig brannsikkerhetsnivå vil bli utviklet. Forskning på andre materialer, produkter og tilhørende designløsninger kan bli inkludert i senteret på et senere tidspunkt. Røykgiftighet er også viktig og vil bli gjenstand for forskning.

 

Prosjekt 3.2 - TREkonstruksjoner

Brannsikkerhetsutfordringene til bygninger av limtre, krysslaminerte massivtreelementer og lette trekonstruksjoner, inkludert detaljløsninger, vil bli studert. Bruken av slike trekonstruksjoner i høyhus vil bli gitt ekstra fokus. Storskala testing vil bli utført, og modellering av brannutvikling i rom vil bli undersøkt for utvikling av anbefaling og forbedringer av datamodelleringsoppsett. Forkullingshastigheten og delaminering av trekonstruksjoner under naturlig branneksponering vil bli studert, og løsninger og metoder for å utforme store og høye trebygninger vil bli undersøkt. Probabilistiske analytiske tilnærminger for dokumentasjon av brannsikkerhetsnivået i relevante trekonstruksjoner vil bli studert og videreutviklet. En doktorgradskandidat vil bli engasjert i dette prosjektet.

 

Prosjekt 3.3 - Bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

Muligheter og fordeler ved å innlemme bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i verifiserings- og dokumentasjonsprosessene for brannsikkerhet i byggenæringen er temaene i dette prosjektet. Målet er å utvikle et rammeverk og anbefalinger for implementering av BIM i brannsikkerhetsmiljøet, og til slutt etablere et grunnlag og støtte for innovasjon av programvarefunksjonalitet som muliggjør effektiv og forbedret bruk. Det langsiktige målet er å muliggjøre kvalitetsforbedring, øke datahåndtering og analysekapasitet, og også redusere design- og konstruksjonsfeil.

Kontakt:

Kathinka Leikanger Friquin, SINTEF Community
kathinka.friquin@sintef.no