Brannsikringstiltak og NY teknologi

Brannsikringstiltak og SMART-teknologi


Denne arbeidspakken fokuserer på brannsikkerhetstiltak i en bred tolkning av begrepet, og vil også undersøke brannsikkerhetsspørsmål knyttet til nye integrerte energisystemer og SMART-teknologi.

 

Prosjekt 4.1 - Brannslokking

Prosjektet skal utforske mulighetene for effektiv brannslokking ved bruk av faste slokkesystemer for bygninger og av utstyr som skal brukes av brannvesenene under brannslokking. Prosjektet vil fokusere på slokkesystem og metoder som bruker små mengder vann, og som hovedsakelig er egnet for bolighus og bygninger i tettbygde områder. Metoder for dokumentasjon av slokkeeffekt vil bli undersøkt og et forslag til dokumentasjon av alternative systemer til vanlige sprinkleranlegg vil bli utviklet. Prosjektet vil også utforske mulighetene for bruk av eksterne slokkesystemer på trebygninger i tettbygde områder, muligens ved modifisering og tilpasning av metoder og utstyr brukt i andre applikasjoner (for eksempel i offshoreindustrien og maritime applikasjoner) for å utvikle innovative løsninger for bygninger.

 

Prosjekt 4.2 - Personlig verneutstyr for brannFOLK

Prosjektet vil forbedre personlig beskyttelsesklær for brannfolk. Under slokkeinnsats og røykdykking er brannkonstabler utsatt for varme, røyk og gasser. Denne utfordringen (hindre gjennomtrengning av giftige røykpartikler samtidig som man sikrer varmeavledning) må løses i den fremtidige utviklingen av beskyttelsesklær ved bruk av en tverrvitenskapelig tilnærming inkludert arbeidsfysiologi, brukersentrert design, materialvitenskap og plaggprodusenter.

 

Prosjekt 4.3 - Brannsikkerhetstiltak for boliger

Prosjektet vil bygge videre på funn fra tidligere prosjekter om kjennetegn ved utsatte grupper og omkomne i brann, og på brannsikkerhetstiltak for disse gruppene og for boliger generelt. Kommunikasjon av eksisterende kunnskap vil være en viktig del av dette prosjektet, men også utvikling av innovative nye løsninger.

 

Prosjekt 4.4 - Bygningsintegrerte energisystemer og SMART-teknologi

Prosjektet vil undersøke risikoen forbundet med trender for mer bygningsintegrerte energisystemer (slik som solceller og batterier) og SMART-teknologi og avdekke brannsikkerhetsproblemer som må håndteres i bygningsdesign. Målet er å utvikle anbefalinger om byggdesign og installasjon av slike systemer og teknologi slik at et akseptabelt nivå av brannsikkerhet opprettholdes. Identifisering og kartlegging av risikoreduserende faktorer, tiltak og design knyttet til integrerte systemer vil være i fokus. En første kartlegging av brannrisiko forbundet med integrerte systemer er nødvendig. I tillegg vil potensialet SMART-teknologi har for å forbedre brannsikkerheten og redusere konsekvensene bli undersøkt. En doktorgradskandidat vil bli engasjert i dette prosjektet, med fokus på brannsikkerhet ved solcelleinstallasjoner (BIPV og BAPV).

Kontakt:

Tian Li, RISE Fire Research
tian.li@risefr.no