Om FRIC

Brann fører hvert år til store skader – både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Målet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å bidra til optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.

Forskningen er organisert i fire arbeidspakker:

  1. Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
  2. Branndynamikk og modellering
  3. Byggetekniske løsninger og prosjektering
  4. Brannsikringstiltak og ny teknologi

 

fric_wp_no
Flerfaglig samarbeid vil være en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Senteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. En viktig partner er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), som representerer en sentral målgruppe for forskningen.

FRIC skal utvikle kunnskap for forbedret matematisk modellering av brannutvikling, og forske på brannsikker bruk av ny teknologi i bygninger (f.eks. solceller, batterier/energilagring, innovative byggematerialer og konstruksjonsløsninger). Brannsikre boliger, brannsikkerhet for utsatte grupper, og sikkerhet for brann- og redningstjenesten er andre tema som skal behandles. I tillegg vil det bli sett på nye systemer for brannslokking og effektiviteten av ulike brannsikringstiltak.

Senteret vil ta i bruk ulike metoder, inkludert gransking av branner, eksperimentelle forsøk og teoretiske analyser. Forskningsresultatene vil gi grunnlag for videre utvikling av produkter, tjenester og regelverk som kan heve brannsikkerheten i samfunnet.

Kommunikasjon og forskningsformidling er en viktig oppgave i FRIC. Dette gjelder både formidling av ny kunnskap fra prosjektene, samt eksisterende kunnskap innenfor de temaene som FRIC fokuserer på.

FRIC er finansiert av alle partnerne samt Norges Forskningsråd (program BRANNSIKKERHET, prosjektnummer 294649). Midlene fra Forskningsrådet inkluderer blant annet en betydelig gave donert av Gjensidigestiftelsen som del av "Det store brannløftet".

Årsrapport 2020 (link)

Kontakt:

Anne Steen-Hansen, senterleder
anne.steen.hansen@risefr.no
anne.steen-hansen@ntnu.no