Om FRIC

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) er et forskningssenter som startet i 2019, som et svar på utfordringen med at brann hvert år fører til store skader – både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Målet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å bidra til optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC styrker samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.

Forskningen er organisert i fire arbeidspakker:
  1. Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
  2. Branndynamikk og modellering
  3. Bygningsteknologi og prosjektering
  4. Brannsikringstiltak og ny teknologi

forskningssenteret-fric_fire-research-and-innovation-centre_februar-2022_norsk

 

Flerfaglig samarbeid vil være en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Senteret har partnere fra brann og redning, offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. En viktig partner er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), som representerer en sentral målgruppe for forskningen.

FRIC utvikler kunnskap for forbedret matematisk modellering av brannutvikling, og forsker på brannsikker bruk av ny teknologi i bygninger (f.eks. solceller, batterier/energilagring, innovative byggematerialer og konstruksjonsløsninger). Brannsikre boliger, brannsikkerhet for utsatte grupper, og sikkerhet for brann- og redningstjenesten er andre tema som studeres. I tillegg ser vi på nye systemer for brannslokking og effektiviteten av ulike brannsikringstiltak. Senteret bruker ulike metoder, inkludert gransking av branner, eksperimentelle forsøk og teoretiske analyser. Forskningsresultatene gir grunnlag for videre utvikling av produkter, tjenester og regelverk som kan heve brannsikkerheten i samfunnet.

Kommunikasjon og forskningsformidling er en viktig oppgave i FRIC. Dette gjelder både formidling av ny kunnskap fra prosjektene, samt eksisterende kunnskap innenfor de temaene som FRIC fokuserer på.

FRIC er finansiert av alle partnerne samt Norges Forskningsråd (program BRANNSIKKERHET, prosjektnummer 294649). Midlene fra Forskningsrådet inkluderer blant annet en betydelig gave donert av Gjensidigestiftelsen som del av "Det store brannløftet".

Her kan du finne FRICs årsrapporter: https://fric.no/publikasjoner

I denne videoen kan du høre senterleder Anne Steen-Hansen fortelle kort om FRIC:
fric-intro-video

Kontakt:

Anne Steen-Hansen, senterleder
anne.steen.hansen@risefr.no
anne.steen-hansen@ntnu.no