Organisasjon

FRIC har en generalforsamling hvor alle partnerne er representert. Generalforsamlingen møtes minst en gang per år for å velge styre, vedta budsjetter og planer for forskning.

Styret i FRIC har valgte representanter fra næringspartnere og offentlige partnere og oppnevnte styremedlemmer fra forskningspartnerne RISE, NTNU og SINTEF. Styret følger opp vedtak fra Generalforsamlingen og fremdriften av forskningen i FRIC.  Styreleder er fra næringspartnerne i senteret. Senterleder i FRIC deltar i styremøtene og forbereder saker til styret. Forskningsaktivitetene planlegges og følges opp av FRICs senterledelse.

Senterleder, arbeidspakkeledere og FRICs industrikontakt utgjør senterledelsen. Senterleder kommer fra RISE. Senterledelsen er satt sammen av representanter fra RISE, NTNU og SINTEF. FRIC er organisert som et felles forskningsprosjekt mellom de tre forskningspartnerne.

Oversikt over alle partnerne: https://fric.no/partnere

Kontakt:

Anne Steen-Hansen, senterleder
anne.steen.hansen@risefr.no 
anne.steen-hansen@ntnu.no