publikasjoner

I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og alle publikasjoner utgitt av FRIC.

I tillegg er FRICs arbeid presentert i en rekke vitenskapelige journalartikler, nyhetsartikler og andre publikasjoner, som du kan finne og laste ned fra prosjektbanken til Forskningsrådet og på FRICs side på Research Gate

  

FRIC RApporter

Rapportnummer Tittel (med link)
FRIC rapport D1.2-2023.01 Analyse av brann i kommunalt boligbygg i Bergen 7. august 2021
FRIC report D3.1-2022.04b Veileder - Brannteknisk oppgradering av verneverdige tredører
FRIC report D4.4-2022.03 Fire safety of energy storage and energy production in buildings
FRIC report D4.4-2022.02 Recent development in vehicle-to-grid (V2G) and smart ventilation  technologies
FRIC report D1.2-2022.09 Læring etter branner i Norge – forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer
FRIC report D3.1-2022.04 Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors
FRIC report D1.2-2022.03 Learning from fires in Norway : Preconditions, barriers and enabling factors
FRIC report D4.1-2020-05 Review of efficient manual fire extinguishing methods and equipment for the fire service
FRIC report D4.3-2020-09 Rehabilitated escape route doors - Mounting of glass, boards and sealing lists
FRIC report D2.2-2020.03 Fire without flames - 13 amazing facts about smouldering fires
FRIC report D.4.3-2019.02 Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings, A state-of-the-art review

Andre publikasjoner

Publikasjon Tittel (med link)
FRIC webinar D4.1-2022.03 Termisk stress og arbeidsbelastning hos brannkonstabler under simulert røykdykking (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2022.05 Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors (pdf + videoopptak)
FRIC presentasjon D1.1-2022.02 Årsrapport 2021
RISE rapport 2022:82 EBOB – Solcelleinstallasjoner på bygg. Brannspredning og sikkerhet for brannvesen. Del 1, Hovedrapport
RISE rapport 2022:83  EBOB – Solcelleinstallasjonar på bygg. Eksperimentell studie av brannspreiing i holrom bak solcellemodular på skrå takflater. Del 2, Teknisk Rapport
FRIC webinar D2.2-2022.03 Smoldering (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D1.2-2022.08 Learning from fires in Norway – Preconditions, barriers and enabling factors (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2022.02 Use of EPS formwork blocks in 4-storey apartment buildings – fire testing and risk- and vulnerability analysis (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D1.2-2021.08 Brannen på Lone (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D0.1-2021.09 Fire safety challenges of "green" buildings and attributes (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2021-05c Charring of wooden I-joists in assemblies with combustible insulation (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D4.4-2021-03
Energy storage, energy production and SMART technology in buildings (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2021.01
Kommunikasjon av brannsikkerhet (pdf + videoopptak) 
FRIC presentasjon D0.1-2021.06  Fire Research and Innovation Centre FRIC – status etter 2 års virksomhet, pres. for Gjensidigestiftelsen & Forskningsrådet
FRIC presentasjon D1.1-2020.02 Årsrapport 2020 
FRIC webinar
D2.2-2020.14
Numerical simulation of smouldering fires (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.06
Fire safety measures for at-risk persons (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.04 
Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings -A state-of-the-art review (pdf + videoopptak)
FRIC introduksjons- video FRIC Fire Research and Innovation Centre - en introduksjon