publikasjoner

De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle publikasjoner vil listes på senterets side på Research Gate, hvor også alle åpent tilgjengelige publikasjoner kan bli lastet ned.

Du finner også åpne FRIC rapporter og andre publikasjoner nedenfor.
 

RApporter

Rapportnummer Tittel (med link)
FRIC report D4.1-2020-05 Review of efficient manual fire extinguishing methods and equipment for the fire service
FRIC report D4.3-2020-09 Rehabilitated escape route doors - Mounting of glass, boards and sealing lists
FRIC report D2.2-2020.03 Fire without flames - 13 amazing facts about smouldering fires
FRIC report D.4.3-2019.02 Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings, A state-of-the-art review

Andre publikasjoner

Publikasjon Tittel (med link)
FRIC webinar D1.2-2021.08 Brannen på Lone (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D0.1-2021.09 Fire safety challenges of "green" buildings and attributes (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2021-05c Charring of wooden I-joists in assemblies with combustible insulation (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D4.4-2021-03
Energy storage, energy production and SMART technology in buildings (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2021.01
Kommunikasjon av brannsikkerhet (pdf + videoopptak) 
FRIC presetasjon D0.1-2021.06  Fire Research and Innovation Centre FRIC – status etter 2 års virksomhet, pres. for Gjensidigestiftelsen & Forskningsrådet
FRIC presentasjon D1.1-2020.02 Årsrapport 2020 
FRIC webinar
D2.2-2020.14
Numerical simulation of smouldering fires (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.06
Fire safety measures for at-risk persons (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.04 
Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings -A state-of-the-art review (pdf + videoopptak)