publikasjoner

De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle publikasjoner vil listes på senterets side på Research Gate, hvor også alle åpent tilgjengelige publikasjoner kan bli lastet ned.

Andre publikasjoner

Publikasjon Tittel (med link)
FRIC webinar D2.2-2022.03 Smoldering (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D1.2-2022.08 Learning from fires in Norway – Preconditions, barriers and enabling factors (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2022.02 Use of EPS formwork blocks in 4-storey apartment buildings – fire testing and risk- and vulnerability analysis (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D1.2-2021.08 Brannen på Lone (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D0.1-2021.09 Fire safety challenges of "green" buildings and attributes (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D3.1-2021-05c Charring of wooden I-joists in assemblies with combustible insulation (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D4.4-2021-03
Energy storage, energy production and SMART technology in buildings (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2021.01
Kommunikasjon av brannsikkerhet (pdf + videoopptak) 
FRIC presetasjon D0.1-2021.06  Fire Research and Innovation Centre FRIC – status etter 2 års virksomhet, pres. for Gjensidigestiftelsen & Forskningsrådet
FRIC presentasjon D1.1-2020.02 Årsrapport 2020 
FRIC webinar
D2.2-2020.14
Numerical simulation of smouldering fires (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.06
Fire safety measures for at-risk persons (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.04 
Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings -A state-of-the-art review (pdf + videoopptak)