publikasjoner

De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle publikasjoner vil listes på senterets side på Research Gate, hvor også alle åpent tilgjengelige publikasjoner kan bli lastet ned.

Du finner også åpne FRIC rapporter og andre publikasjoner nedenfor.
 

RApporter

Rapportnummer Tittel (med link)
FRIC report D4.1-2020-05 Review of efficient manual fire extinguishing methods and equipment for the fire service
FRIC report D4.3-2020-09 Rehabilitated escape route doors - Mounting of glass, boards and sealing lists
FRIC report D2.2-2020.03 Fire without flames - 13 amazing facts about smouldering fires
FRIC report D.4.3-2019.02 Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings, A state-of-the-art review

Andre publikasjoner

Publikasjon Tittel (med link)
D0.1-2021.06  Fire Research and Innovation Centre FRIC – status etter to års virksomhet, presentasjon for Gjensidigestiftelsen og Forskningsrådet
D1.1-2020.02 Årsrapport 2020 
FRIC webinar D2.2-2020.14 Numerical simulation of smouldering fires (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D4.3-2020.06 Fire safety measures for at-risk persons (pdf + videoopptak)
FRIC webinar D4.3-2020.04  Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings -A state-of-the-art review (pdf + videoopptak)