publikasjoner

De ulike arbeidspakkene og prosjektene i FRIC publiserer en rekke rapporter og artikler. Alle publikasjoner vil listes på senterets side på Research Gate, hvor også alle åpent tilgjengelige publikasjoner kan bli lastet ned.