publikasjoner

I tabellene nedenfor finner du alle FRIC rapporter og publikasjoner utgitt av FRIC.

I tillegg er FRICs arbeid presentert på en rekke konferanser, seminar, nyhetsartikler og andre publikasjoner, som du kan finne og laste ned fra prosjektbanken til Forskningsrådet. Forskerne i FRIC bruker også Research Gate aktivt for å dele sitt arbeid.  

  

FRIC RApporter

Rapportnummer Tittel (med link)
FRIC rapport
D1.2-2023.01
Analyse av brann i kommunalt boligbygg i Bergen 7. august 2021
FRIC report
D3.1-2022.04b
Veileder - Brannteknisk oppgradering av verneverdige tredører
FRIC report
D4.4-2022.03
Fire safety of energy storage and energy production in buildings
FRIC report
D4.4-2022.02
Recent development in vehicle-to-grid (V2G) and smart ventilation  technologies
FRIC report
D1.2-2022.09
Læring etter branner i Norge – forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer
FRIC report
D3.1-2022.04
Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors
FRIC report
D1.2-2022.03
Learning from fires in Norway : Preconditions, barriers and enabling factors
FRIC report
D4.1-2020-05
Review of efficient manual fire extinguishing methods and equipment for the fire service
FRIC report
D4.3-2020-09
Rehabilitated escape route doors - Mounting of glass, boards and sealing lists
FRIC report
D2.2-2020.03
Fire without flames - 13 amazing facts about smouldering fires
FRIC report
D.4.3-2019.02
Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings, A state-of-the-art reviewFagfellevurderte PUBLIKASJONER

Type Tittel (med link)
Journal, 2023  Upgrading of Fire Resistance to Architectural Heritage Escape Route Timber Doors 
Journal, 2023  Factors Affecting the Fire Safety Design of Photovoltaic Installations Under Performance-Based Regulations in Norway
Bokkapittel, 2022                 Mitigation Strategies for Waste Fires, chapter in Handbook of Fire and the Environment, Impacts and Mitigation 
Konferanse, 2022  Three-Dimensional Numerical Simulation of Smoldering in Granular Biomass Fuel Beds 
Journal, 2022  Performance analysis of safety barriers against cascading failures in a battery pack 
Konferanse, 2022 Learning From Fire Incidents - Analysis of a devastating fire in a building with municipal housing in Norway
Bokkapittel, 2022  Prevention of Ignition and Limitation of Fire Development in Furnishing and Home Environment, chapter in Residential Fire Safety. An Interdisciplinary Approach 
Konferanse, 2021  Preconditions for Learning from Fires in Norway - Structural, Cultural, Technological, Interactional and Relational Aspects 
Journal, 2021  Scrutinizing proposed extensions to the Eddy Dissipation Concept (EDC) at low turbulence Reynolds numbers and low Damköhler numbers 
Journal, 2021  Fire safe, sustainable loose furnishing 


FRIC webinarer

Publikasjon Tittel (med link)
FRIC webinar D1.2-2023.04  Brann i kommunalt boligbygg i Norge, 7. august 2021 (pdf + videoopptak) 
FRIC webinar
D4.1-2022.03   
Termisk stress og arbeidsbelastning hos brannkonstabler under simulert røykdykking (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D3.1-2022.05    
Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D2.2-2022.03
Smoldering (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D1.2-2022.08
Learning from fires in Norway – Preconditions, barriers and enabling factors (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D3.1-2022.02
Use of EPS formwork blocks in 4-storey apartment buildings – fire testing and risk- and vulnerability analysis (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D1.2-2021.08
Brannen på Lone (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D0.1-2021.09
Fire safety challenges of "green" buildings and attributes (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D3.1-2021-05c
Charring of wooden I-joists in assemblies with combustible insulation (pdf + videoopptak)
FRIC webinar 
D4.4-2021-03
Energy storage, energy production and SMART technology in buildings (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2021.01
Kommunikasjon av brannsikkerhet (pdf + videoopptak) 
FRIC webinar
D2.2-2020.14
Numerical simulation of smouldering fires (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.06
Fire safety measures for at-risk persons (pdf + videoopptak)
FRIC webinar
D4.3-2020.04 
Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings -A state-of-the-art review (pdf + videoopptak)
                                      

Konferansebidrag*

Publikasjon Tittel (med link)
Nordic Fire & Safety Days 2022  Book of abstracts (med flere FRIC bidrag)  
Nordic Fire & Safety Days 2021  Book of abstracts (med flere FRIC bidrag)    

* FRIC presenterer regelmessig på konferanser og seminarer, noen av disse er å finne i denne listen, en komplett oversikt ligger på prosjektbanken til Forskningsrådet.


FRIC årsrapporter og videoer

Publikasjon Tittel (med link)
FRIC presentasjon D1.1-2022.02  Årsrapport 2021 
FRIC presentasjon D0.1-2021.06 
Fire Research and Innovation Centre FRIC – status etter 2 års virksomhet, pres. for Gjensidigestiftelsen & Forskningsrådet
FRIC presentasjon D1.1-2020.02 Årsrapport 2020 
FRIC introduksjons- video FRIC Fire Research and Innovation Centre - en introduksjon


Andre rapporter med bidrag fra FRIC

Publikasjon Tittel (med link)
RISE rapport 2022:82
EBOB – Solcelleinstallasjoner på bygg. Brannspredning og sikkerhet for brannvesen. Del 1, Hovedrapport
RISE rapport 2022:83 EBOB – Solcelleinstallasjonar på bygg. Eksperimentell studie av brannspreiing i holrom bak solcellemodular på skrå takflater. Del 2, Teknisk Rapport