Kunnskapsbasert beslutningsunderlag

Evidensbasert beslutningstaking innen brannsikkerhet

Målet med denne arbeidspakken er å sikre at resultatene fra forskningen i FRIC er tilstrekkelig nyskapende og nyttige for våre sluttpartnere, både offentlige og private. Dette vil bli utført ved å identifisere forskningsbehov og gi innspill til ressursfordeling i de andre arbeidspakkene i FRIC. Grunnlag for valg av løsninger og behov for innovasjoner innen brannsikkerhet samt konsekvensene av brann i samfunnet vil også bli tatt opp. WP1 består av to prosjekter:

 

Prosjekt 1.1 - Overvåkning og veiledning av senterets forskningsaktiviteter

Dette prosjektet vil tilstrebe forbedre evidensbaserte beslutningsprosesser med hensyn til valg av brannsikkerhetsstrategier, materialer, produkter og andre prosesser som er relevante for senterets sluttbrukerpartnere. Det vil være fokus på informasjonsdeling og samarbeid mellom de andre arbeidspakkene og for å sikre et omforent fokus i hele forskningssenteret på temaene brannforebygging, brannsikkerhet for utsatte grupper, effekt av brannsikkerhetstiltak og teknologi.

 

Prosjekt 1.2 - Læring fra branner

Målet med dette prosjektet er å samle inn og systematisere informasjon og data fra reelle branner for å øke kunnskapen om brannutvikling, direkte og underliggende årsaker til branner, brannrisiko og effekten av brannsikkerhetstiltak. Innsamling og læring fra erfaringer fra branner av spesiell interesse vil være en kontinuerlig prosess, og et system for registrering av informasjon vil bli utviklet.


Kontakt:

Ragni Fjellgaard Mikalsen, RISE Fire Research
ragni.mikalsen@risefr.no