Velkommen til FRIC webinar: Unødige brannalarmer, er dagens situasjon akseptabel?

Publisert (Nyheter)

Unødige brannalarmer, er dagens situasjon akseptabel?

Tid: 19. mars 2024 kl 11:00 (Oslo)

Trøndelag Brann- og Redningstjeneste har jobbet med å redusere mengden uønskede brannalarmer lokalt siden 2017, og dette webinaret vil presentere arbeidet som er gjort. Dette er et problem som også ser ut til å øke nasjonalt og ideer om hvordan det kan løses vil bli presentert. Til slutt vil FRIC presentere resultater vedrørende et eksperiment utført på forskjellige detektorteknologier og alarmkilder.

Arbeidet er koblet til prosjekt 4.3 Brannsikkerhetstiltak for boliger i FRIC.

Foredragsholdere:
Rolf Martin White, Trøndelag Brann- og Redningstjeneste
Edvard Aamodt, RISE Fire Research

Webinaret er gratis og åpent for alle. Dette webinaret er på norsk.
Webinaret vil starte med en presentasjon av funnene, omtrent 25 minutter, etterfulgt av en spørsmålsrunde, omtrent 5-10 minutter. Det vil bli gjort opptak av webinaret og det vil bli tilgjengelig fra www.fric.no/publikasjoner.

Link til registrering her

Foto: Trøndelag Brann- og Redningstjeneste