Velkommen til FRIC webinar: Slokkesystemer for fasadebranner

Publisert (Nyheter)


Bruk av eksterne slokkesystemer kan redusere risikoen for brannspredning mellom bygninger. Denne studien har undersøkt hvor mye og hvor effektivt ulike vannbaserte slokkesystemer påvirker brannsikkerheten ved en fasadebrann. Det er gjennomført en serie storskala eksperimenter basert på et SP Fire 105-oppsett utstyrt med sprinklere og høytrykksvanntåkedyser. Sprinklerne og høytrykksvanntåkesystemet kontrollerte effektivt den oppadgående spredningen av flammer og reduserte varmestrålingen mot tilstøtende bygninger.

Når: 20. oktober 2023, kl.11:00 - 11:45
Foredragsholder: Kemal S. Arsava, Seniorforsker ved RISE Fire Research 

Webinaret er gratis, åpent for alle og vil bli holdt på engelsk.
Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil legges ut på fric.no.
Forskningen som presenteres er en del av arbeidspakke 4 i FRIC.

Mer informasjon og registrering:
https://rise.zoom.us/webinar/register/WN_c6SXnM4eQWiVzx0IOaCpJA#/registration