Ny kunnskap om brannsikre verneverdige tredører!

Publisert (Nyheter)

Ny journalartikkel om oppgradering av brannmotstand til arkitektonisk verneverdige tredører, link  https://doi.org/10.1080/15583058.2023.2214991.

FRIC har studert hvordan vi kan oppgradere brannmotstanden til arkitektonisk verneverdige tredører. Denne typen gamle dører har typisk en tykkelse på 40-50 mm, med glass i øvre del og en tynnere trefylling i nedre del. Av antikvariske hensyn bør inngrepene på dørene være minst mulig inngripende og mest mulig reversible. Ulike løsninger for montering av brannsikkert glass, gipsplater og tettelister ble branntestet.

Arbeidet er en del av FRIC prosjekt 3.1.5 Løsninger for oppgradering av verneverdige rømningsdører.

Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Architectural Heritage og er også presentert i FRIC rapport FRIC rapport D3.1-2022.04b, tilgjengelig her: https://fric.no/publikasjoner.d3.1-2023.09-journalartikkel-brannteknisk-oppgradering-av-verneverdige-tredorer_one-pager