Ny FRIC studie: Effekten av Bjørnis

Publisert (Nyheter)

En ny FRIC studie er nå publisert, hvor målet har vært å dokumentere og kvantifisere den forebyggende effekten av Brannbamsen Bjørnis for brannsikkerheten i norske husstander. 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse med totalt 1275 svar blant deltakere på åpen brannstasjon i hele landet i september 2023. 

Resultatene fra studien viser: 
1. Både barn og voksne har lært mye om brannsikkerhet av Bjørnis, og kunnskapen har kommet til nytte for de omkring barnet
2. Bjørnis-effekten: Når vi møter Bjørnis på flere arenaer, forbedrer vi flere ting med brannsikkerheten hjemme
3.  Mange norske husstander med barn har fått forbedret brannsikkerhet på grunn av noe de har lært fra Bjørnis
- Hver husstand blant de spurte har utført gjennomsnittlig 4,1 tiltak: flest har snakket om brannsikkerhet, blitt kjent med nødnummeret og sjekket røykvarsler
- Blant 1193 husstander med barn er det utført over 5000 tiltak
- Det vil si svært mange tiltak utført i hele Norge for å bedre brannsikkerheten i hjemmet på grunn av Bjørnis
4. Brannsikkerheten har til en viss grad blitt forbedret også utenfor barnets husstand 
- En av fem av de spurte har gjort tiltak hjemme hos besteforeldre eller andre utenfor husstanden 
- Bjørnis som forebyggende tiltak kan altså fungere også for personer med risikofaktorer (eldre med nedsatte kognitive eller fysiske evner)

Hovedkonklusjonen er at Bjørnis har ført til en tydelig og dokumenterbar forbedring av brannsikkerheten i norske hjem.

«Forebyggende arbeid og kunnskap om effekten av ulike tiltak er viktige arbeidsområder i FRIC. Bjørnis er en flott kunnskapsformidler som vi nå vet at bidrar til brannsikkerheten i det norske samfunnet.», sier senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen.

Studien er en del av prosjekt 4.3 Brannsikkerhetstiltak for boliger i FRIC, i samarbeid med Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis og med hjelp fra mange norske brannvesen. 

Webinar som oppsummerer studien på norsk 13. februar kl 11, påmelding: https://rise.zoom.us/webinar/register/WN_XPXoxCvnRz2F389q5ZuhBg#/registration
og engelsk webinar 13. februar kl 12, påmelding:
https://rise.zoom.us/webinar/register/WN_0tw4LHZSSXS73aGApOAxhQ#/registration 

Hele studien (FRIC studie D4.3-2024.01) og opptak av webinar: https://fric.no/publikasjoner, direktelink: https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1829287/FULLTEXT01.pdf

Foto: Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis