Ny FRIC rapport: Analytisk brannteknisk prosjektering av trebygninger i brannklasse 3

Publisert (Nyheter)

En ny FRIC-veileder for analytisk brannteknisk prosjektering av trebygninger i brannklasse 3 er publisert.

Veilederen er utarbeidet for å samle og dele kunnskap om analytisk brannteknisk prosjektering av trekonstruksjoner i bygninger der de preaksepterte ytelsene i veiledningen til de norske byggereglene (byggteknisk forskrift TEK17) ikke kan benyttes.  Veilederen vil bidra til å heve kunnskapen og kompetansen hos brannrådgivere, og øke kvaliteten på de branntekniske analysene. Den kan også gi en mer enhetlig praksis blant rådgiverne. Konstruktører kan også finne nyttig informasjon i veilederen.

Du finner hele rapporten her: https://fric.no/publikasjoner
Se etter rapportnummer: FRIC rapport D3.2-2023.02
Direktelink til pdf her

Foto: Finansparken Bjergsted, Stavanger, SAAHA Arkitekter

skjermbilde-2024-01-03-160337