FRIC Webinar: FRIC sin analyse av Lonebrannen

Publisert (Nyheter)

Velkommen til FRIC webinar, åpent for alle!
Webinaret er gratis og vil bli holdt på engelsk.

Dette webinaret presenterer resultatene fra prosjektet «Analyse av brann i kommunalt boligbygg i Bergen 7. august 2021».

Natt til 7. august 2021 brant det i et kommunalt boligbygg på Lone i Bergen. Det var en intens brann med rask brannspredning. Beboerne i blokken hadde utfordringer med rusmidler, noe som er en risikofaktor ved brann. Likevel overlevde alle som var i bygget. Gjennom et tverrfaglig samarbeid har FRIC analysert brannen med fokus på å forstå årsakene til den raske brannutviklingen, og hvorfor det ikke var skadde eller omkomne. I tillegg er det vurdert hva som kunne ha skjedd dersom enkelte forhold hadde vært annerledes.

Når: 7. juni 2023, kl.11:00

Analysen som presenteres er en del av arbeidspakke 1 i FRIC.

Foredragsholdere:  Anne Steen-Hansen, Sjefforsker ved RISE Fire Research og
professor i brannteknikk, NTNU 
Edvard Aamodt, M.Sc., RISE Fire Research

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil legges ut på fric.no.

Mer informasjon og registrering:
https://rise.zoom.us/webinar/register/WN_Nc0SC_EfRbGeS9xLzweyfQ#/registration


Resultatene har tidligere blitt presentert på et norsk webinar. Opptak av dette webinaret finnes her: https://fric.no/publikasjoner


Foto: Bergen brannvesen.