FRIC Webinar: FRIC sin analyse av Lonebrannen

Publisert (Nyheter)

Velkommen til FRIC webinar, som er åpent for alle!

Dette webinaret presenterer resultatene fra prosjektet «Analyse av brann i kommunalt boligbygg i Bergen 7. august 2021».

Natt til 7. august 2021 brant det i et kommunalt boligbygg på Lone i Bergen. Det var en intens brann med rask brannspredning. Beboerne i blokken hadde utfordringer med rusmidler, noe som er en risikofaktor ved brann. Likevel overlevde alle som var i bygget. Gjennom et tverrfaglig samarbeid har FRIC analysert brannen med fokus på å forstå årsakene til den raske brannutviklingen, og hvorfor det ikke var skadde eller omkomne. I tillegg er det vurdert hva som kunne ha skjedd dersom enkelte forhold hadde vært annerledes.

Når: 2. mai 2023, kl.11:00

Webinaret er gratis, åpent for alle og holdes på norsk.

Analysen som presenteres er en del av arbeidspakke 1 i FRIC.

Foredragsholdere: Anne Steen-Hansen, Sjefforsker ved RISE Fire Research og
professor i brannteknikk, NTNU 
Edvard Aamodt, M.Sc., RISE Fire Research

Det vil bli gjort opptak av webinaret, som vil legges ut på fric.no.


Mer informasjon og registrering:
https://rise.zoom.us/webinar/register/WN_CYh22YDISkqZS4I59SV17Q


Foto: Bergen brannvesen.