Forskningskonferanse 20 April 2023

Publisert (Nyheter)

Forskningskonferanse 20 April 2023

En del av midlene som ble tildelt gjennom «Det store brannløftet» anvendes på forskning. Den 20 april ble det derfor arrangert en konferanse som formidlet viktig kunnskap fra denne forskningen, og samtidig var det debatt og dialog om hva som er viktig å fokusere på innen brannforskning fremover.

Konferansen ble arrangert hos Forskningsrådet på Lysaker i Oslo med over 160 deltakere fra brannvesen, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper og myndigheter. Konferansen var et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, Forskningsrådet, Sintef, Høgskulen på Vestlandet, RISE Fire Research og FRIC.

Programmet finner du her: http://brannloftet.no/2022/12/forskningskonferanse-20-april-2023/

Opptak fra konferansen: https://videoportal.rcn.no/#/videos/50baf6c5-1745-4e4e-bf5f-341560c1f80aProgram relatert til FRIC: 

brannforskningsseminar-fric-some