Branntester av gulv med I-bjelker og isolasjon

Publisert (Nyheter)

Stipendiat i FRIC, på NTNU, Andreas Sæter Bøe gjør nå forberedelser til en serie branntester av gulv med bjelkelag av I-bjelker med cellulose, trefiber og fenolisk isolasjon. Her er litt info om fremdriften.


På disse bildene jobber Andreas og ansatte ved RISE Fire Research med å feste termoelementer til et prøvestykke. Prøvestykket består av en ramme med I-bjelkelag med isolasjon imellom. På grunn av utformingen av I-bjelkelaget, består de av mindre materiale og er lettere enn vanlige bjelker av massivt tømmer. Ulike typer isolasjon vil bli plassert mellom I-bjelkene, inkludert trefiber, cellulose og fenolskumisolasjon levert av FRIC-partnere. En gipsplate vil bli montert på den eksponerte siden, og prøven blir plassert horisontalt i en 1,5 x 1,5 meter pilotovn laget for testing av konstruksjoners brannmotstand. På et gitt tidspunkt under testen vil gipsplaten fjernes for å simulere avskalling («fall-off») under en brann.

Målet med studien er å dokumentere hvordan forkullingshastigheten til I-bjelkelaget avhenger av typen isolasjon som brukes. Disse resultatene vil bli brukt som innspill til revisjonen av Eurocode 5 Design of timber structures – Part 1-2: Structural fire design, og gjøre det lettere å inkludere forskjellige typer isolasjon i prosjekteringsfasen for byggeprosjekter.

Andreas er doktorgradskandidat ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, veiledet av Professor Anne Steen-Hansen, Professor Ivar S. Ertesvåg og PhD Kathinka L. Friquin. Arbeidet er en del av Prosjekt 3.1 («Novel Construction Materials») og Prosjekt 3.2 («Timber buildings») i FRIC.

FRIC-partnere vil bli invitert til å lære mer om resultatene av testene så snart de er gjennomført, som en del av FRIC sin webinar-serie. Utfallet fra studien vil også bli publisert som en del av doktorgradsarbeidet.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller innspill!
Andreas Sæter Bøe: andreas.s.boe@ntnu.no
Professor Anne Steen-Hansen: anne.steen-hansen@ntnu.no / anne.steen.hansen@risefr.no