Branntester utført av masterstudenter i FRIC

Publisert (Nyheter)

Her er noen bilder og informasjon fra branntestaktiviteter til to masterstudenter i FRIC. 

 

Til venstre ser du bilder fra småskala materialtester, utført av Mats Fuglesang Sæther, som en del av FRIC WP3 prosjekt 3-2 Trekonstruksjoner. Mats har utført branntester på prøvestykker av kledning av ulike typer treverk, inkludert trekledning behandlet med brannhemmer. Masteroppgaven har som mål å gi svar på hvordan man kan oppnå en brannsikker trefasade, og å finne kunnskapshull som hindrer bruken av trefasader i store bygg. (Link til prosjektsiden på Research Gate)

 

Til høyre ser du bilder fra mellomskala branntester, utført av Håvard Strøm Halvorsen, som en del av FRIC WP3 prosjekt 3-1 innovative byggeprodukter. Bildene viser branntesting av en vegg med kledning av trespiler. Masteroppgaven ser på brannsikkerhet til innendørs kledning med trespiler, og inkluderer en evaluering av regelverk, utfordringer og muligheter. (Link til prosjektsiden på Research Gate) 

Masterstudentene har utformet, planlagt og utført branntestene, som er finansiert av FRIC, i samarbeid med NTNU Wood (https://www.ntnu.edu/wood).

De er studenter ved Institutt for Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Veilederne er prof. Anne Steen-Hansen og WP3 leder Kathinka Leikanger Friquin (du ser et bilde av Anne nederst til høyre, sammen med FRIC praktikant Kira Piechnic). Masterstudentene vil fullføre oppgavene sine i juni 2020, og oppgavene vil gjøres tilgjengelige etter sommeren.

 

Hvis du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt:

Masterstudentveileder og studentkontakt i FRIC: prof Anne Steen-Hansen, anne.steen-hansen@ntnu.no, anne.steen.hansen@risefr.no
Masterstudentveileder og WP3 leder: PhD Kathinka Leikanger Friquin, kathinka.friquin@sintef.no