Ny kunnskap om brann i bygningsintegrerte solceller (BIPV)

Publisert (Nyheter)

Ny journalartikkel om storskala branntesting av bygningsintegrerte solceller (BIPV), link: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.104083.

FRIC har studert kva som skjedde med fasaden ved ein brann i stor skala og presenterer analysar av materiala i solcellemodulane som var testa i konkalorimeteret.

Arbeidet er ein del av FRIC prosjekt 4-4 Bygningsintegrerte energisystemer og smartteknologi.

Resultata er no publisert i det vitskaplege tidsskriftet Fire Safety Journal, og er også presentert på den internasjonale forskningskonferansen 14th International Symposium on Fire Safety Science (IAFSS2023), her kan du kjøpe tilgang til videoopptak av konferansen: https://iafss2023.com/.

Einsiders samandrag:  

no-normal