FRIC webinar: Communication of fire safety

Published (News)

Welcome to this FRIC webinar, which is open for the public!

Would you like to learn more about communication of fire safety?
This is the webinar for you!

When? 23rd June 2021, at 11-11:45 (Oslo time). 
The webinar will be in Norwegian, is free and open for all.

Topics (in Norwegian, as it will be presented in Norwegian): 
- Hvordan når vi ut til ulike mottakere? Oversikt gode måter for kommunikasjon som fungerer?
- Hvilke grupper når vi ikke i dag, og hvorfor? Utfordringer som man arbeider med å løse?
- Hvordan kan vi måle effekt av kommunikasjon?

This work is a part of FRIC project 4-3 Fire safety for dwellings
The webinar will be presented by Inger Johanne Fjellanger from DSB and Mari Vold from TBRT. 

More info and registration: 
https://rise.zoom.us/webinar/register/WN__i-n-u_-Rwel0yDmBn7eLQ20210623-kommunikasjon-invitasjon