- Innlegg i Byggeindustrien om massivtre i bærekonstruksjoner

Publisert (Nyheter)

I forsknings-og innovasjonssenteret FRIC forsker RISE, NTNU og SINTEF blant annet på brannsikker bruk av massivtre, sammen med Rambøll og de andre partnerne i senteret.

Dette innlegget i Byggindustrien er skrevet av Kathinka L. Friquin i SINTEF og Dag Denstad i Rambøll, som en kommentar på et innlegg fra Polyseam om massivtre og brannegenskaper. 

https://www.bygg.no/article/1421112