Trekonstruksjoner og brannprosjektering

Publisert (Nyheter)

I Arbeidspakke 3 pågår et prosjekt der målet er å utarbeide en veileder for brannprosjektering av trekonstruksjoner i Brannklasse 3 i henhold til veiledningen til Byggteknisk forskrift TEK17.

Brannklasse 3 omfatter de aller fleste bygninger med 5 etasjer eller mer. Veiledningen til TEK17 oppgir preaksepterte ytelser for bygninger i brannklasse 1 og 2, samt bygninger i brannklasse 3 som har ubrennbare konstruksjoner.  Preakseptert ytelser for bygninger i brannklasse 3 med brennbare konstruksjoner, for eksempel trekonstruksjoner, er ikke inkludert, og brannsikkerheten i disse bygningene må derfor dokumenteres ved brannteknisk analyse, som kan være omfattende og komplisert.

Veiledningen fra FRIC skal bidra til å samle og dele kunnskap om brannprosjektering av store bygninger med trekonstruksjoner, øke kompetansen til brannrådgiverne og kvaliteten på brannkonseptene, og bidra til at brannrådgiverne konkurrerer på like vilkår. Veiledningen skal inneholde metoder for brannprosjektering, og en oversikt over anbefalte verktøy. Både lette trekonstruksjoner, limtre- og massivtrekonstruksjoner i bolig-, kontor- og andre typer bygninger vil bli studert i starten av prosjektet. Underveis må vi imidlertid gjøre en vurdering av om veiledningen kan dekke alle disse konstruksjonstypene og bygningene på grunn av ulik brannrisiko og krav, samt at konstruksjonstypene vil kunne påvirke brannforløpet på ulike måter.  Ved å utvikle kunnskapen kan vi redusere brannrisikoen i bygningene, øke mulighetene for å bruke trekonstruksjoner i store bygninger, og dermed øke markedsandelen for tre som konstruksjonsmateriale. Økt bruk av trematerial vil igjen hjelpe byggebransjen med å nå sine bærekraftsmål.

Den første aktiviteten på veien mot en veileder er å samle kunnskap om metodene og verktøyene som i dag blir brukt av brannrådgiverne for å utvikle brannkonseptet for store trebygninger, og å avdekke kunnskapshull eller mangel på verktøy. Dette arbeidet har nylig startet og vil fullføres tidlig i 2021. Mange av partnerne i FRIC er involverte i dette arbeidet.

Innspill, spørsmål eller mer info? Kontakt WP3 leder Kathinka Leikanger Friquin, kathinka.friquin@sintef.no


2020-10-23-timber-buildings-fire-safety-engineering-2
Figur: Brannkonsept flytskjema