Ny FRIC rapport! Veileder – Brannteknisk oppgradering av verneverdige tredører

Publisert (Nyheter)

Den norske oversettelsen av rapporten er nå klar! 

Gamle tredører kan være et av de svakere punktene med hensyn til brannmotstand i leilighetsbygg. Denne veilederen foreslår hvordan glass, platekledninger, tetningslister, dørkarmer, lås og beslag kan monteres for at døren kan oppnå en forventet brannmotstand på ca. 30 minutter (tilsvarende som hvis døren ble brannmotstandstestet).

Du finner hele rapporten her: https://fric.no/publikasjoner

 

Se etter disse rapportnumrene:
Engelsk rapport: D3.1-2022.04
Norsk rapport: D3.1-2022.04b
Webinar hvor veilederen presenteres: D3.1-2022.05

onepager-norsk