Konferansepresentasjoner

Publisert (Nyheter)

Denne uken deltar vi på konferansen 13th International Symposium on Fire Safety Science, med flere bidrag fra FRIC! Her er titlene på arbeidet som presenteres, med linker til hvor du kan finne mer info:

 

- Invitert hovedpresentasjon (key note lecture) av Anne Steen-Hansen et al: Learning from fire investigations and research – A Norwegian perspective on moving from a reactive to a proactive fire safety management. FRIC prosjekt 1.2. (https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103047)

- Presentasjon av Ragni Fjellgaard Mikalsen et al: Fires in waste facilities: Challenges and solutions from a Scandinavian perspective. FRIC prosjekt 2.2. (http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103023)

- Poster av Christoph Meraner et al: Three-Dimensional Numerical Simulation of Smoldering in Granular Biomass Fuel Beds. FRIC prosjekt 2.2. (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24175.97443)

- Poster av Ragni Fjellgaard Mikalsen et al: Field work knowledge exchange between fire service and researchers – closing the gap. FRIC prosjekt 4.1. (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36339.45607)

- Presentasjon av by Anne Steen-Hansen om digitalisering og bærekraft innen utdanning, på før-konferanse workshop om utdanning, 20 april.

Hvis du har spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med forfatterne!