FRIC WEBINAR: LÆRING AV BRANNER I NORGE - FORUTSETNINGER, BARRIERER OG FREMMENDE FAKTORER

Publisert (Nyheter)

Velkommen til åpent FRIC webinar! 

Analyser av branner er et nyttig verktøy for å oppnå kunnskap om hvordan og hvorfor branner utvikler seg som de gjør. Slik kunnskap er viktig for å kunne forebygge fremtidige branner. 

I dette webinaret presenterer FRIC funnene i prosjektet der forutsetningene for å oppnå læring etter branner er kartlagt. Hvilke barrierer og fremmende faktorer for å oppnå læring etter branner er identifisert? Anbefalinger som kan bidra til å øke læring fra branner blir også presentert.  

Når: 9. mars 2022, kl 11:00-11:30 

Dette webinaret er gratis, åpent for alle og holdes på engelsk. 

Arbeidet er en del av FRIC arbeidspakke 1. 

Foredragsholder:  

Edvard Aamodt, M.Sc. RISE Fire Research