Forskningskonferanse

Publisert (Nyheter)

Velkommen til forskningskonferanse 20. april 2023!

Resultatene fra prosjekter finansiert av Gjensidigestiftelsen gjennom «Det store brannløftet» vil bli presentert i Oslo 20. april 2023. Arrangementet er åpent for alle og gratis.

FRIC presenterer:
- Læring fra branner
- Solcelle- og batteribrannsikkerhet
- Storskalaforsøk knyttet til høyhus i tre
- Brannsikkerhet i boliger.

Program og registrering: http://brannloftet.no/2022/12/forskningskonferanse-20-april-2023/