Ny kunnskap om utslepp frå solcellebrannar

Publisert (Nyheter)

FRIC har publisert ein ny journalartikkel om utslepp av drivhusgassar frå brannar i solcelleinstallasjonar i det vitskaplege tidsskriftet International Journal of Ambient Energy. Heile journalartikkelen kan finnast her: https://doi.org/10.1080/01430750.2024.2367734 (open access).

Arbeidet er ein del av FRIC prosjekt 3-4 Brannsikre bygningar.

Einsiders samandrag:  
skjermbilde-2024-07-01-104929