Ny FRIC rapport: Kommunikasjon av brannsikkerhet

Publisert (Nyheter)

I FRIC rapporten "Kommunikasjon av brannsikkerhet" studerer vi hvordan man best kan kommunisere brannsikkerhet til ulike grupper i befolkningen.

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til norske brannvesen og fått svar fra 40, som har gitt oss et godt bilde av hva som fungerer og hvilke utfordringer de fortsatt har. Vi har også snakket med tverrfaglige grupper som jobber med brannsikkerhetskommunikasjon.

En supplerende ressurs til rapporten er et webinar hvor Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) presenterer deres arbeid med kommunikasjon av brannsikkerhet.

 

Du finner hele rapporten her: https://fric.no/publikasjoner

 

Se etter disse rapportnumrene:

Engelsk rapport: FRIC report D4.3-2023.14

Norsk rapport: FRIC rapport D4.3-2023.08

Webinar: FRIC webinar D4.3-2021.01


fric-rapport-d4.3-2023.08-one-pager-norsk