Kragerø besøk på branntomta

Publisert (Nyheter)

Her er Anne på plass i Kragerø på befaring på branntomta etter den store brannen i helga, sammen med Grenland Brann og Redning og DSB. Besøket er en del av FRIC sitt prosjekt 1-2 om læring fra branner. 

Det er viktig å være til stede på branntomta tidlig når man skal evaluere en brann. Vi evaluerer branner for å lære hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes. Vi kan bruke slike hendelser for å få kunnskap om hva som fungerer, slik at vi i fremtiden vet hvordan vi best kan beskytte tett trehusbebyggelse og kulturminnene våre.

img_20230302_160814
Anne Steen-Hansen på branntomta i Kragerø.

img_20230302_160816
Bilde av branntomta etter brannen.